Flamenko

Flamenko, İspanya'da Endülüs bölgesi halk dansı olmasına rağmen Endülüs ile sınırlı kalmamış, bulunduğu coğrafyadaki farklı kültürlerden etkilenmiş bir dans türüdür. 

Flamenko eğitim programımız haftada 1 gün 1 saat şeklinde uygulanmaktadır.